05453) 7-27-31
Обрати сторінку

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Реутинський професійний аграрний ліцей”

Знання – це скарб, а навчання – це ключ до нього.

На базі Державного професійно-технічного навчального закладу «Реутинський професійний аграрний ліцей» проходить експеримент регіонального рівня з теми: «Соціальне партнерство як інструмент підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників»

— Етапи проведення експерименту
Початок : серпень 2017 року
Закінчення : серпень 2020 року
— Строки та етапи проведення експерименту
Перший етап :констатувальний (серпень 2017- червень 2018)
Другий етап : формувальний (серпень 2018- червень 2019)
Третій етап: узагальнюючий (серпень 2019-серпень 2020)
— Мета експериментальної роботи
Полягає у практичному обґрунтуванні принципів, функцій, організаційних форм соціального партнерства у навчально-виробничому процесі професійно-технічного навчального закладу. Удосконалення механізму регіонального замовлення, орієнтація на найважливіші напрями задоволення поточної та перспективної потреби роботодавців.
— Завдання експериментальної роботи
1. Виявити об’єктивні чинники становлення і подальшого розвитку процесу соціального партнерства в системі «учень-заклад-роботодавець» .
2. Розробити та реалізувати регіонально значущі проекти із залученням усіх суб’єктів соціального партнерства.
3. Розробити нормативно — правовий супровід функціонування соціального партнерства в системі «учень – заклад – роботодавець » через впровадження елементів дуальної форми навчання.
4. Розвивати співпрацю ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей» і ТОВ « Кролевецький комбікормовий завод»
— Очікувані результати
1. Оновлення змісту професійно-технічної освіти шляхом впровадження елементів дуальної форми навчання відповідно до запитів регіону.
2. Встановлення змістовної взаємодії з соціальними партнерами та визначення її механізму.
3. Підготовка мобільного висококваліфікованого робітника здатного задовольнити запити роботодавця.
4. Підвищення статусу закладу в умовах жорсткої конкуренції.