05453) 7-27-31

Для якісної підготовки кваліфікованого робітника необхідно успішно реалізувати навчально – виробничу концепцію яка охоплює всі аспекти підготовки молоді до самостійної роботи в умовах виробництва. Однією з перспективних та, водночас, стратегічно важливою технологією організації освітнього процесу є дуальна система навчання, сенс якої полягає у паралельному навчанні здобувачів освіти у ліцеї та на підприємстві.

Адміністрація закладу освіти плідно співпрацює з підприємствами, які розташовані у межах Кролевецького району з питань надання робочих місць здобувачам освіти для проходження виробничого навчання, виробничої практики згідно з планами і програмами протягом усього періоду навчання та працевлаштування.

Як приклад такої довготривалої роботи можна привести факт співпраці з ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» (директор Андрущенко О.М.), який надає здобувачам освіти можливість відпрацювання навичок роботи на сільськогосподарській техніці (МТЗ-82; МТЗ-10-25; КЕSS MX 335; CLASS LEKSION 870; JOHN DEERE ); обробітку ґрунту новітньою технікою та вирощування сільськогосподарської продукції за новітніми технологіями проводиться робота з професійної орієнтації молоді. Майстри виробничого навчання, викладачі професійної підготовки, інструктори по водінню та здобувачі освіти ліцею проходять стажування та виробничу практику на підприємстві; проводиться робота з професійної орієнтації молоді.

Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук та підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємства з’являється можливість перспективного планування заміни робочих ресурсів та відбору кращих здобувачів освіти, так, як за час навчання можна виявити їх сильні та слабкі сторони. Добре навчені молоді робочі кадри швидко пристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючи мінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджі підприємства та закладу освіти.