05453) 7-27-31

Проблемапідготовкиконкурентоздатних та професійно – компетентнихвипускників ПТНЗ сільськогосподарськогопрофілюсьогодні є актуальною. Для вирішення проблем необхідноздійснюватипроцеспідготовкикваліфікованихробітників на основіпрограмиспівпраці та взаємодії закладу професійної (професійно-технічної) освіти з роботодавцями, тобто на основісоціального партнерства.Для підприємств – це можливість підготовки робочих кадрів, безпосередньо, під своє виробництво, виробничі технології та обладнання, максимальна відповідність корпоративним інтересам, економія часу та коштів на пошук та підбір робітників, їх перенавчання та адаптація до умов конкретного підприємства. До того ж, у підприємстваз’являєтьсяможливість перспективного плануваннязаміниробочихресурсів та відбору кращих здобувачів освіти, так, як за час навчанняможнавиявитиїхсильні та слабкісторони. Добре навченімолодіробочі кадри швидкопристосовуються до робочого ритму виробництва, витрачаючимінімально часу для адаптації, що позитивно відображається на іміджіпідприємства та закладупрофесійної (професійно-технічної) освіти.

Для ліцею – це сприяє ознайомленню і вивченню сучасних виробничих технологій, обладнання під час проходження здобувачами освіти виробничого навчання та виробничої практики; підвищенню кваліфікації та професійної майстерності педагогічних кадрів на виробництві; проведенню спільних профорієнтаційних заходів з метою популяризації робітничих професій в регіоні.

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки від 15.08.2017 №462-ОД «Про проведення експерименту регіонального рівня» в закладі організована експериментальна робота з метою налагодження ефективної співпраці з роботодавцем основного замовника кадрів ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод»,договір з яким укладається починаючи з 2009 року.

З серпня 2017 року організована експериментальна робота з теми «Соціальне партнерство як інструмент підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії«А1»,«А2»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»)». Під час проведення виробничого навчаня,  проходження виробничої практики здобувачі освіти отримують знання та практичні навики безпосередньо на виробництві. За здобувачами освіти, які  проходятьвиробничу практику, закріпленідосвідчені наставники, які є випускникаминашоголіцею. Наставники беруть участь у проведенні інструктажів , ознайомлюють з технічним процесом згідно з програмою виробничого навчання і практики.Важливе значення для успішного навчання є проведення екскурсій, відкритих уроків з предметів професійно-теоретичної  підготовки, лекцій, зустрічей  з досвідченими механізаторами на базі ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод». Мета такого навчання – активізувати пізнавальну діяльність здобувачів освіти,                                            які переймають досвід нових сільськогосподарських технологій, ознайомлюються з новітньою сільськогосподарською технікою та технологією вирощування сільськогосподарських культур, здійснюють оранку, культивацію, сортову прополку, розбивку ділянок та інше.

З метою плідної співпраці в березні 2018 р. розроблений проект подальшої роботи закладу і базового підприємства на 2018-2020 роки, де заплановані заходи по зміцненню матеріально-технічної бази, впровадженню елементів дуальної форми навчання, виховної та волонтерської роботи. Звіт І (констатувального) етапу експериментальної роботи регіонального рівня «Соціальне партнерство як інструмент підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників», розглянутий та схвалений на засіданні педагогічної ради 19.06.2018 та направлений на розширене засідання навчально-методичної Ради при Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Сумській області.

Перспектива подальшої дослідженості буде спрямована на:

  1. Впровадження елементів дуальної форми навчання
  2. Реалізацію проекту співпраці.