05453) 7-27-31
Обрати сторінку

Тракторист – машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

 

Професія «Тракторист- машиніст с/г виробництва» – складна комплексна професія. Вона по праву називається професіє широкого профілю. Володіючи такою професією необхідно досконало знати конструкцію трактора, с/г агрегатів, їх вузлів, кваліфіковано та своєчасно виконувати регулювальні роботи і технічне обслуговування, виявляти та усувати несправності в процесі експлуатації. Організовувати ефективне використання с/г техніки.

Тракторист-машиніст самостійно виконує роботи на самохідних с/г машинах відповідно до вимог агротехніки та агротехнології.

Широка механізація сільськогосподарського виробництва привела до великої насиченості господарств технікою. На сьогодні в Україні, коли в державній, колективній і індивідуальній власності перебуває велика кількість сільськогосподарської техніки вітчизняного та іноземного виробництва, ефективність її використання значною мірою залежить від рівня кваліфікації осіб, які експлуатують цю техніку.

          Характер роботи:
Надання послуг з ремонту с/г техніки та устаткування. Тому кваліфіковані працівники повинні досконало знати конструкцію машини, її вузлів, своєчасно виконувати регулювальні роботи і технічне обслуговування, вміло виявляти та усувати несправності в процесі експлуатації. Ця професія машино – ручної праці. Для належного виконання робіт слюсар з ремонту с/г устаткування повинен знати конструктивні особливості тракторів, автомобілів і сільськогосподарських машин, технологічний процес їхнього розбирання та ремонту.

Повинен знати: 

 • способи і особливості виконання сільськогосподарських та інших робіт машинно-тракторними агрегатами відповідно до  вимог агротехніки й агротехнології;
 • експлуатаційні регулювання тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що агрегатуються з тракторами цієї категорії;
 • будову, принцип дії, вимоги до комплектування машинно-тракторних агрегатів для виконання механізованих робіт;
 • ознаки та причини основних несправностей тракторів, сільськогосподарських та інших машин і способи їх усунення;
 • системи технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин;
 • правила дорожнього руху та перевезення вантажів;
 • способи виконання слюсарних робіт під час експлуатації, технічного обслуговування і ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин;
 • технологічні регулювання сільськогосподарських та інших машин, що агрегатуються з тракторами цієї потужності.

Повинен уміти:

 • виконувати щозмінне технічне обслуговування тракторів, сільськогосподарських машин, які експлуатує;
 • визначати несправності тракторів, причіпних знарядь і машин, що з ними агрегатуються, усувати їх;
 • самостійно виконувати технологічні регулювання робочих органів сільськогосподарських та інших машин і пристроїв до них;
 • виконувати слюсарні роботи середньої складності з технічного обслуговування та ремонту тракторів, сільськогосподарських та інших машин, що з ними агрегатуються.

 

 • раціонально та ефективно організовувати працю на робочому місці;
 • знати і виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці й навколишнього середовища, додержуватися норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;
 • використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);

  ВОДІЙ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЇ “С”

   Повинен знати:

  • Законодавство України про автомобільний транспорт і дорожній рух;
  • правила дорожнього руху;
  • правила перевезення вантажів (в т.ч. небезпечних, великовагових, негабаритних), порядок і умови перевезення пасажирів і багажу;
  • призначення, розташування, будову, принцип дії агрегатів, складових одиниць, механізмів і систем автотранспортних засобів категорії  С та правила їх технічної експлуатації;
  • будову, правила експлуатації і технічного обслуговування причепів;
  • основи керування автотранспортними засобами;
  • можливі причини дорожньо-транспортних пригод та способи їх запобігання;
  • характер впливу кліматичних умов (дощ, туман, ожеледиця та інше) на безпеку руху;
  • несправності, що виникають в процесі експлуатації автотранспортних засобів, способи їх виявлення і усунення;
  • порядок проведення технічного обслуговування;
  • правила безпечного ведення робіт, пожежної безпеки та санітарії під час технічного обслуговування автотранспортного засобу та під час роботи на лінії;
  • особливості користування експлуатаційними матеріалами (паливо, мастила, електроліт та інше);
  • правила зберігання автотранспортних засобів на відкритій стоянці і в гаражі;
  • правила надання першої допомоги потерпілим під час дорожньо-транспортних пригод;
  • правові основи і відповідальність за порушення правил дорожнього руху, правил експлуатації автотранспортного засобу, завдання матеріальної шкоди та шкоди навколишньому середовищу.

   

  Повинен вміти:

  • керувати  автомобільними транспортними засобами, які відносяться до категорії С за різних дорожніх умов;
  • виконувати вимоги правил дорожнього руху, правил перевезень вантажів, пасажирів та багажу;
  • забезпечувати належний технічний стан автотранспортного засобу;
  • керувати спеціальним обладнанням, яке встановлене на цих автотранспортних засобах;
  • буксирувати автопричіп повною масою до 750 кг;
  • перевіряти технічний стан автотранспортного засобу перед виїздом на лінію та після повернення з рейсу;
  • забезпечувати справність обладнання автотранспортного засобу відповідно до вимог стандартів, що стосуються безпеки дорожнього руху і охорони навколишнього середовища;
  • виконувати роботи з щоденного технічного обслуговування автотранспортного засобу;
  • подавати автотранспортний засіб для навантаження та розвантаження;
  • контролювати правильність завантаження, розміщення та кріплення вантажів (у тому числі – небезпечних, великовагових, негабаритних) у кузові;
  • усувати технічні несправності, які виникають під час роботи  на лінії і не потребують розбирання механізмів;
  • виконувати регулювальні роботи;
  • заправляти автотранспортні засоби паливом та іншими експлуатаційними матеріалами;
  • оформляти дорожню документацію;
  • надавати першу медичну допомогу потерпілим під час дорожньо-транспортної пригоди.