05453) 7-27-31
Обрати сторінку

Державний професійно-технічний навчальний заклад “Реутинський професійний аграрний ліцей”

Знання – це скарб, а навчання – це ключ до нього.

ЗВІТ

директора ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей»

за 2019/2020  навчальний рік

 

         Освітній процес в закладі освіти здійснювався у відповідності до Плану роботи ліцею на 2019/2020 навчальний рік, затвердженого педагогічною радою, згідно затверджених навчальних планів, програм, штатного розпису та бюджетного кошторису.

Контроль освітнього процесу здійснювався на підставі помісячних планів, з подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо обговорювались на нарадах при директорові, заступників директора, засіданнях педагогічної ради, інформація про прийняті рішення доводилась до відома колективу на інструктивно-методичних нарадах. Важливим чинником прийняття управлінських рішень в питаннях контролю фінансово-господарської діяльності стала система внутрішнього фінансового контролю планування, надходження, розподілу бюджетних надходжень.

Система професійної (професійно-технічної) освіти призначена для задоволення потреб різних галузей у підготовці робітничих кадрів на рівні сучасних вимог, що є одним із важливих засобів реалізації державної політики зайнятості та соціального захисту населення.

В умовах ринкових відносин одним з головних завдань відповідно до Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» — є задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників.

Майбутні фахівці мають володіти професійними вміннями і навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі виробництва та високим рівнем професійної компетентності. У сучасних умовах економічного розвитку нашої держави, ринок праці потребує спеціалістів, які володіють сучасною технікою, працюють за європейськими стандартами в багатьох галузях виробництва.

Тому управління сучасним освітнім закладом потребує нових підходів до організації його діяльності.

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки від 15.08.2017

№ 462-ОД «Про проведення експерименту регіонального рівня» в закладі організована експериментальна робота з метою налагодження ефективної співпраці з роботодавцем основного замовника кадрів ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод», договір з яким укладається починаючи з 2009 року.

Організована експериментальна робота з теми «Соціальне партнерство як інструмент підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»)». Під час проведення виробничого навчаня,  проходження виробничої практики здобувачі освіти отримують знання та практичні навики безпосередньо на виробництві. За здобувачами освіти, які  проходять виробничу практику, закріплені досвідчені наставники, які є випускниками нашого ліцею. Наставники беруть участь у проведенні інструктажів, ознайомлюють з технічним процесом згідно з програмою виробничого навчання і практики. Важливе значення для успішного навчання є проведення екскурсій, відкритих уроків з предметів професійно-теоретичної  підготовки, лекцій, зустрічей з досвідченими механізаторами на базі ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод». Мета такого навчання – активізувати пізнавальну діяльність здобувачів освіти,                                                                                                                      які переймають досвід нових сільськогосподарських технологій, ознайомлюються з новітньою сільськогосподарською технікою та технологією вирощування сільськогосподарських культур, здійснюють оранку, культивацію, сортову прополку, розбивку ділянок та інше.

Формування контингенту проводиться відповідно до регіонального замовлення, згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України на професійно-освітню діяльність та на підставі укладених договорів на підготовку робітничих кадрів з організаціями, підприємствами, установами.

Основними замовниками кадрів є:

 1. ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки», с.Дубовичі, Кролевецького району.
 2. ПП «Агроспаське», с.Спаське, Кролевецького району.
 3. ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод», м.Кролевець.
 4. ТОВ «Десна», с.Обтове, Кролевецького району.
 5. ФОП Велесь Т.М., м.Кролевець.
 6. ФОП Хоменко Г.О., м.Кролевець.
 7. ФОП Ханалієв Е.Н., м.Кролевець.
 8. «АРМА-С», м.Кролевець.
 9. «АРМАПРОМ», м.Кролевець.
 10. ДП ДАК «Хліб України».

 

ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей»  у 2019/2020 навчальному році здійснював освітню діяльність пов’язану з наданням професійної підготовки з робітничих професій:

На базі 9 класів:

Кухар; кондитер.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

На базі 11 класів:

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

За рахунок фізичних та юридичних осіб

Водій мототранспортних засобів (категорія «А», «А1»).

Водій автотранспортних засобів (категорія «В»).

20-ти годинні курси підготовки водіїв автомототрансопртних засобів (категорії «А1», «А», «В»).

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»).

Обсяг державного замовлення у 2019/2020 навчальному році виконано на 76 %, в кількості – 95 осіб, план набору 125 осіб. Протягом трьох років прослідковується тенденція зменшення відсотку (24%) виконання регіонального плану набору (2017 р. – 125 чол., 2018 р. – 107 чол., 2019 р. – 95 чол.).

У 2019/2020 н.р. освітній заклад випустив 78 здобоувачів освіти, 4 особи за результатами поетапної атестації; отримали дипломи – 78 осіб, з них: 1 з відзнакою, отримали свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації – 4 особи.

62 особи отримають свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіті.

Для здачі ЗНО зареєструвалось здобувачів освіти: 62 особи (здавало 7 осіб – українську мовау біологію, історію України).

Заклад освіти укомплектований педагогічними та іншими працівниками, що дало змогу повністю виконати навчальні плани і програми.

Методична робота освітнього закладу була спрямована на формування  професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу  всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підпорядкована  методичній проблемі: «Впровадження інформаційних технологій і комп’ютеризація навчального процесу».

Методична робота у закладі освіти направлена на виконання таких  завдань:

 • поглиблення змісту професійної освіти шляхом упровадження інноваційних технологій;
 • підвищення методичного, теоретичного та професійного рівня підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи Школи  молодого педагога, Школи передового досвіду, методичних комісій, творчих груп, проведення методичних тижнів та ін.;
 • підвищення рівня  позаурочної  роботи з професії;
 • підвищення іміджу закладу освіти.

Мета виховної роботи – це формування громадянина через його політичну, правову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно-значущих справах.

Основним завданням виховної роботи у ліцеї є створення умов для формування та розвитку учнівської молоді, як фахівця і особистості її нахилів, здібностей, талантів, національної і загальнолюдської моралі, духовності і культури.

У ліцеї систематично та цілеспрямовано здійснюються заходи щодо реалізації державної політики в питаннях поліпшення стану військово-патріотичного виховання учнівської молоді, виховання військово-патріотичних якостей особистості громадянина-патріота.

Функціонує волонтерська організація «Компас», одним з головних напрямків якої є військово-патріотичне виховання.

            Здобувачі освіти протягом навчального року приймали участь у різних заходах: Всеукраїнських учнівських олімпіадах (І та ІІ етапи) з базових дисциплін, учнівських олімпіадах із спеціальних дисциплін, ХVІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика та VІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка.

У рамках проекту «Упровадження інтегрованого навчання при підготовці кваліфікованих робітників з професій «Кухар», «Кондитер» викладачами Тетяною Чечель та Наталією Данильчук був проведений інтегрований позакласний захід  (англійська мова, технології приготування їжі з основами товарознавства). Тема заходу: «Харчування та здоров’я людини».

За підсумками ІІ етапу ХІХ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2019/2020 навчальному році у номінації «Історія України та державотворення» здобувачка освіти 3 курсу Каріна Завадська під керівництвом викладача історії Тетяни Чечель посіла третє місце. Тема конкурсної роботи «Яковенко Федір Степанович. Спогади про справжню Людину – Людину з великої літери». Під час виконання своєї  роботи вона показала високий рівень знань, навички дослідницької та пошукової роботи, також слід відзначити відповідальне ставлення та професіоналізм Тетяни Михайлівни при підготовці до конкурсу.

З метою формування знань здобувачів освіти про права дитини та у рамках акції «16 днів проти насильства» проведений правовий квест, до Міжнародного дня прав людини. Дітям були роз’яснені  поняття про нерозривний зв’язок прав та обов’язків, уявлення про захист прав дитини в Україні, вміння розрізняти дійсне та уявне порушення прав; учасники мали можливість показати навички роботи у групах, логічне мислення, вміння виділяти головне у тексті, пам’ять.

До Дня боротьби з ВІЛ/СНІД та Дня солідарності з ВІЛ-інфікованими, фахівцем відділення «Клініка, дружня до молоді» О. Анцибор спільно з викладачем факультативу «Захистимо себе від ВІЛ» Світланою Третяковою проведено групові заняття відповідної тематики.

У І регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» ліцей представляла майстер виробничого навчання Катерина Козуб,  її професійна майстерність і особисті якості допомогли вибороти призове місце у компетенції «Кондитерське мистецтво».

Щороку на передодні Дня писемності здобувачі освіти та педагогічний колектив ліцею беруть участь у написанні  диктанту національної єдності. 

У рамках тижня писемності та української мови були проведені тематичні заходи: виховна година «Ти наше диво калинове», година спілкування «Слово до слова – зложиться мова», інтелектуальний конкурс, огляд тематичних виставок художньої, наукової та публіцистичної літератури про українську словесність: «Слова… У вас мудрість вічна і любов жива», перегляд мультимедійних презентацій та відеороликів: «Розвиток української мови», «Життєпис Преподобного Нестора Літописця», виставка малюнків і стіннівок.

Викладач закладу освіти Наталія Сєрик прийняла участь в обласному огляду-конкурсу на краще комплексно-методичне забезпечення предмета «Українська мова та література», відзначена дипломом Департаменту освіти і науки.

Також проведені предметні тематичні заходи та виховні години, а саме: іноземна мова, математика, біологія, історія, зарубіжна література.

Постійно ведеться роз’яснювальна  робота з безпеки та можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек, правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів; проводяться заходи з організації і забезпечення збереження життя та здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

Прийом учнів до освітнього закладу здійснюється згідно з правилами прийому до ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей», розробленими відповідно до «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України». Щороку правила прийому переглядаються, при потребі доповнюються, розглядаються на педагогічній раді, затверджуються директором. Обмеження до вступу допускаються за медичними та віковими показниками професійної придатності.

Зараховуються поза конкурсом, з наданням можливості вибору професії відповідно до своїх здібностей та нахилів:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року

№ 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року

№ 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

Велика увага звертається на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом всього терміну навчання вказані категорії учнів отримують матеріальне забезпечення згідно з діючим законодавством: стипендія, матеріальна допомога, кошти на придбання і поповнення предметів гардеробу, м’якого інвентарю, навчальної літератури, безкоштовне медичне забезпечення.

Профорієнтаційна робота проводиться відповідно до плану роботи силами учнівського та педагогічного колективів. Розробляється та затверджується план профорієнтаційної роботи на навчальний рік, проводиться закріплення педагогічних працівників за школами міста та Кролевецького району для відповідної роботи. Організовуються зустрічі з учнями випускних класів, їх батьками, екскурсії до закладу освіти для ознайомлення з навчально-матеріальною базою. Ведеться співпраця із засобами масової інформації, створено  презентацію про діяльність освітнього закладу за напрямками підготовки.

Профілактика злочинності та правопорушень серед здобувачів освіти ліцею передбачає тісну співпрацю з Кролевецьким відділом поліції, Службою у справах дітей, розробляються заходи, проводяться засідання штабу профілактики.

 

Для якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій заклад освіти має розвинену матеріально-технічну базу – це типові та пристосовані забудови. Усі приміщення відповідають вимогам, естетично оформлені, забезпечені наочними та методичними посібниками.

Ведеться постійна робота з поповнення матеріально-технічної бази закладу освіти за рахунок залучення позабюджетних коштів, підтримання об’єктів у належному санітарному стані. Проводиться поточний ремонт навчально-виробничих приміщень: кімнат у гуртожитку, кабінетів, лабораторій, майстерень, їдальні та інших. Вартість ремонтних робіт склала 132.2 тис.грн.

         Проведено заміну віконних блоків в навчальному корпусі № 2 в кількості 32 шт. на загальну суму 212.7 тис.грн, а саме за рахунок обласного бюджету 197.0 тис.грн, за рахунок спеціального фонду 15.7 тис.грн, заміну вхідних дверей в кількості 2 шт на суму 19.4 тис.грн.

         У навчальному корпусі № 2 облаштовано 3 (три) туалетні кімнати, а саме 1 для учнів, 1 для працівників, 1 для інвалідів згідно норм ДБН В 2.2-3:2018 на загальну суму 83.2 тис.грн.

         Для облаштування кімнат у гуртожитку за рахунок обласного бюджету було придбані ліжка, тумбочки, стільці, матраци на суму 41.3 тис.грн.

         На виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини постійно проводиться робота з облаштування пандусів, встановлення кнопок виклику персоналу, тактильних табличок з шрифтом Брайля для безбар’єрного доступу до будівель та приміщень маломобільних груп населення, проведено маркування сходинок в гуртожитку, навчальних корпусах для осіб з вадами зору.

Проводиться ремонт приміщень спортивної зали, туалетних кімнат та душових кімнат, системи опалення, водовідведення та водопостачання, укладання плитки на загальну суму 53.8 тис.грн.

Постійно проводиться ремонт техніки, с.г.машин та устаткування.

У  2019/2020 навчальному році ліцей успішно пройшов опалювальний сезон. На наступний опалювальний сезон ліцей має палива близько 20%  від потреби. На сьогоднішній день проведено поточний ремонт котелень.

З 12 березня 2020 року, у зв’язку з епідемією коронавірусу СОVID-19, колектив  ліцею успішно працював в умовах карантину. Проводилось дистанційне навчання та організовувалась виховна робота із здобувачами освіти із застосуванням інформаційно-комунікативних технологій. Завдяки злагодженій роботі усіх працівників освітнього закладу,  2019/2020 навчальний рік вчасно  і успішно закінчено.

На території ліцею розміщено об’єкт обсервації на період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), для організації обсервації (ізоляції) осіб, які здійснили перетин державного кордону. Протягом періоду перебували дві особи на обсервації, по закінченню періоду, їм проведено медичний огляд, видано довідку про те, що вони пройшли обсервацію та ознак захворювання на корона вірусну інфекцію не мають. Була проведена заключна дезінфекція у гуртожитку.

Усі видатки по захищеним статтям фінансуються та виплачуються своєчасно та в установлених законодавством розмірах. Кредиторська та дебіторська заборгованість за фінансовими зобов’язаннями відсутня. Заборгованості перед бюджетом із сплати податків, зборів, обов’язкових платежів немає.

Висвітлення інформації про фінанси здійснюється згідно з чинним законодавством на майданчиках Prozzoro, є-Дата, сайті закладу освіти.

За звітний період було вироблено продукції та надано послуг:

 • надходження від реалізації продукції навчального господарства – 93,0 тис.грн;
 • надходження від проживання –54,1 тис.грн;
 • надання платного харчування – 88,3 тис.грн.

Ліцей має 228.49 гектарів орної землі з них було посіяно 5 гектари жита, 8 гектарів  вівса, 11,8 гектарів пшениці, 1.06 гектарів  городини: 0.9 га картоплі, 0.16 городини.

 

Безумовними завданнями колективу є:

 1. Своєчасна підготовка освітнього закладу до нового навчального року.
 2. Виконання плану регіонального замовлення.
 3. Впровадження прогресивних методів реклами закладу освіти для збільшення кількості абітурієнтів на наступні роки.
 4. Збереження контингенту здобувачів освіти протягом навчального року.
 5. Проведення моніторингу працевлаштування випускників ліцею.
 6. Розширення кола підприємств-замовників кадрів.
 7. Участь у конкурсах фахової майстерності протягом навчального року.
 8. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес.
 9. Продовжити роботу над методичною темою.

 

 

Член комісії з припинення                                             Валерій ЧЕЧЕЛЬ                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей»

 

ПРОТОКОЛ

загальних зборів колективу ліцею

30.06.2020                                                          № 2                                                       с.Реутинці

 

Всього працівників 51

Присутні 47

Голова Слуцька А.І.

Секретар Павленко І.М.

 

Порядок денний

 1. Звіт про роботу керівника, члена комісії з припинення за період 2019/2020 навчальний рік.

 

СЛУХАЛИ: звіт Чечеля Валерія Вікторовича про роботу протягом 2019/2020 навчального року.

 

ВИСТУПИЛИ: Слуцька А.І., в.о.заст.директора з НВР наголосила, що робота Валерія Чечеля спрямована на покращення якості навчання, виховання здобувачів освіти,  на покращення матеріально-технічної бази. Проводилось дистанційне навчання та організовувалась виховна робота із здобувачами освіти із застосуванням інформаційно-комунікативних технологій. Завдяки злагодженій роботі усіх працівників освітнього закладу,  2019/2020 навчальний рік вчасно  і успішно закінчено. Вважаю роботу Валерія Чечеля задовільною.

 

Сірий В.В., заступник директора з НВхР: «… учні ліцею приймають активну участь у різних заходах: конкурсах професійної майстерності, в конкурсах позаурочної зайнятості. Ведеться постійна робота з профілактики правопорушень та суїцидальної поведінки.

Прийом учнів на навчання здійснюється згідно з правилами прийому, умови яких оновлюються щороку. Вважаю роботу керівника задовільною».

 

Ковальчук А.О., голова ПК, наголосив на тому, що постійно ведеться роз’яснювальна робота серед учнів та батьків, працівників ліцею з безпеки та можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, диверсій, інших небезпек, інформування щодо заходів запобігання поширенню коронавірусної інфекції. Проводяться заходи з організації і забезпечення збереження життя та здороов’я учасників освітнього процесу. Вважаю роботу керівника задовільною.

 

УХВАЛИЛИ: звіт Чечеля Валерія Вікторовича за 2019/2020 навчальний рік затвердити з оцінкою задовільно.

 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: «За» – 47 чол.,  «Проти» – 0 чол.,  «Утримались» – 0 чол.

 

 

Голова зборів                                                                                             Алла СЛУЦЬКА

 

Секретар                                                                                                     Ірина ПАВЛЕНКО

 

 

 

ЗВІТ

директора ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей»

за 2018-2019  навчальний рік

         Освітній процес в закладі освіти здійснювався у відповідності до Плану роботи ліцею на 2018-2019 навчальний рік, затвердженого педагогічною радою, згідно затверджених навчальних планів, програм, штатного розпису та бюджетного кошторису.

          Контроль освітнього процесу здійснювався на підставі помісячних планів, з подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо обговорювались на нарадах при директорові, заступників директора, засіданнях педагогічної ради, інформація про прийняті рішення доводилась до відома колективу на інструктивно-методичних нарадах. Важливим чинником прийняття управлінських рішень в питаннях контролю фінансово-господарської діяльності стала система внутрішнього фінансового контролю планування, надходження, розподілу бюджетних надходжень.

         Система професійної (професійно-технічної) освіти призначена для задоволення потреб різних галузей у підготовці робітничих кадрів на рівні сучасних вимог, що є одним із важливих засобів реалізації державної політики зайнятості та соціального захисту населення.

         В умовах ринкових відносин одним з головних завдань відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту» — є задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників.

        Майбутні фахівці мають володіти професійними вміннями і навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі виробництва та високим рівнем професійної компетентності. В сучасних умовах економічного розвитку нашої держави, ринок праці потребує спеціалістів, які володіють сучасною технікою, працюють за європейськими стандартами в багатьох галузях виробництва.

       Тому управління сучасним освітнім закладом потребує нових підходів до організації його діяльності.

       Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки від 15.08.2017 №462-ОД «Про проведення експерименту регіонального рівня» в закладі організована експериментальна робота з метою налагодження ефективної співпраці з роботодавцем основного замовника кадрів ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод»,договір з яким укладається починаючи з 2009 року.

        Організована експериментальна робота з теми «Соціальне партнерство як інструмент підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії«А1»,«А2»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»)». Під час проведення виробничого навчаня,  проходження виробничої практики здобувачі освіти отримують знання та практичні навики безпосередньо на виробництві. За здобувачами освіти, які  проходять виробничу практику, закріплені досвідчені наставники, які є випускниками нашого ліцею. Наставники беруть участь у проведенні інструктажів, ознайомлюють з технічним процесом згідно з програмою виробничого навчання і практики.Важливе значення для успішного навчання є проведення екскурсій, відкритих уроків з предметів професійно-теоретичної  підготовки, лекцій, зустрічей з досвідченими механізаторами на базі ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод». Мета такого навчання – активізувати пізнавальну діяльність здобувачів освіти, які переймають досвід нових сільськогосподарських технологій, ознайомлюються з новітньою сільськогосподарською технікою та технологією вирощування сільськогосподарських культур, здійснюють оранку, культивацію, сортову прополку, розбивку ділянок та інше.

            Представники компанії CASEпроводились навчання механізаторів – операторів самохідних оприскувачів CASEIHPATRIOTSPX 4430. Разом з працівниками Кролевецького комбікормового заводу, на занятті були присутні й учні ліцею. Отримані теоретичні знання в майбутньому дадуть можливість найбільш ефективно реалізувати себе на робочому місці.

           Формування контингенту проводиться відповідно до регіонального замовлення, згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України на професійно-освітню діяльність та на підставі укладених договорів на підготовку робітничих кадрів з організаціями, підприємствами, установами.

                                                            Основними замовниками кадрів є:

 1. ПСП «Лукново», с.Лукнів, Коропського району, Чернігівської область.
 2. ТОВ «Дубовицький завод сільгосптехніки», с.Дубовичі, Кролевецького району.
 3. ПП «Агроспаське», с.Спаське, Кролевецького району.
 4. ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод», м.Кролевець.
 5. ТОВ «Десна», с.Обтове, Кролевецького району.
 6. ФОП Мачульський С.М., м.Кролевець.
 7. ПП «Майстер», м.Кролевець.
 8. ФОП Велесь Т.М., м.Кролевець.
 9. ФОП Хоменко Г.О., м.Кролевець.
 10. ФОП Ханалієв Е.Н., м.Кролевець.

 

                   ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей»  у 2018 – 2019 навчальному році здійснював освітню діяльність пов’язану з наданням професійної підготовки з робітничих професій:

             На базі 9 класів:

Кухар; кондитер.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

             На базі 11 класів:

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва( категорії «А1», «А2»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

Муляр; лицювальник-плиточник.

За рахунок фізичних та юридичних осіб

Водій мототранспортних засобів (категорія «А», «А1»).

Водій автотранспортних засобів (категорія «В»).

20-ти годинні курси підготовки водіїв автомототрансопртних засобів (категорії «А1», «А», «В»).

Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»).

             Обсяг державного замовлення у 2018 – 2019 навчальному році виконано на 86 %, в кількості – 107осіб, план набору 125  осіб.Протягом трьох років прослідковується тенденція зменшення відсотку (14%) виконання регіонального плану набору (2016 р. – 125 чол., 2017 р. – 125 чол., 2018 р. – 107 чол.).

               У 2018-2019 н.р. навчальний заклад випустив 97здобоувачів освіти,  з них: 5осіб понад державне замовлення,11осіб за результатами поетапної атестації; отримали дипломи – 81особа, з них: 3 з відзнакою, отримали свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації – 11осіб.

                 41особа отримали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіті.

               Для здачі ЗНО зареєструвалось здобувачів освіти: 48 осіб (здавало 41 особа) – українська мова, 47 осіб (здавало 42 особи) – математика, 1 особа – історія України.

                 У 2019 році освітній заклад пройшов атестацію за професією «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); водій автотранспорних засобів (категорія «С») з ліцензованим обсягом 30 осіб за видом підготовки: первинна професійна підготовка терміном на 10 років.

                Заклад освіти у 2018 році прийняв участь в Десятій міжнародній виставці та отримав диплом за активну участь і презентацію інноваційних технологій навчання.

                Для якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій заклад освіти має розвинену матеріально-технічну базу – це типові та пристосовані забудови. Усі приміщення відповідають вимогам, естетично оформлені, забезпечені наочними та методичними посібниками.За кошти спеціального фонду (обласний бюджет), а саме 258.6 тис.грн було придбано короткофокусний інтерактивний проектор EPSONEB-536 Wi (вбудований динамік 16 Вт) з сенсорним модулем, жорсткий проекційний екран з матовою поверхнею (магнітно-маркерний), діагональ 85 дюймів (розмір 125х200 см), 1 персональний комп’ютер вчителя, 15 персональних комп’ютерів учня, 2 ноутбуки із спеціального фонду на суму 14300.00 грн ( 1 для методиста, 1 кабінет історії та іноземної мови),1 багатофункціональний пристрій, 16 електронних підручників Інформатики 10-11 кл., за кошти загального фонду, а саме 10067.00 грн 16 столів під комп’ютери.

                Ведеться постійна робота з поповнення матеріально-технічної бази закладу освіти за рахунок залучення позабюджетних коштів, підтримання об’єктів у належному санітарному стані. Проводиться поточний ремонт навчально-виробничих приміщень: кімнат у гуртожитку, кабінетів, лабораторій, майстерень, їдальні, спортивної зали та інших. Вартість ремонтних робіт склала 114.3 тис.грн.

               У зв’язку з облаштуванням туалетних кімнат у відповідності до Державних будівельних норм України проводиться облаштування туалетних кімнат в навчальному корпусі №2.

             Постійно проводиться ремонт техніки, с.г.машин та устаткування.

             Заклад освіти укомплектований педагогічними та іншими працівниками, що дало змогу повністю виконати навчальні плани і програми.

             Методична робота освітнього закладу спрямована на формування  професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу  всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підпорядкована  методичній проблемі: «Впровадження інформаційних технологій і комп’ютеризація навчального процесу».

                                 Методична робота в закладі освіти направлена на виконання таких  завдань:

 • поглиблення змісту професійної освіти шляхом упровадження інноваційних технологій;
 • підвищення методичного, теоретичного та професійного рівня підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи Школи  молодого педагога, Школи передового досвіду, методичних комісій, творчих груп, проведення методичних тижнів та ін.;
 • підвищення рівня  позаурочної  роботи з професії;
 • підвищення іміджу навчального закладу.

              Мета виховної роботи – це формування громадянина через його політичну, правову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно-значущих справах.

            Основним завданням виховної роботи в ліцеї є створення умов для формування та розвитку учнівської молоді, як фахівця і особистості її нахилів, здібностей, талантів, національної і загальнолюдської моралі. Духовності і культури.

            Протягом навчального року організовано ряд заходів виховного спрямування, а саме проводились спортивні змагання з баскетболу, міні-футболу, настільного тенісу, легкоатлетичного кросу, гирьового спорту, ведеться постійна робота «Клубу вихідного дня», спортивні ігри «Козацька наснага».

                З метою створення здорових та безпечних умов навчання, запобігання випадків травматизму проведено Місячник з охорони праці.

              У межах виконання соціального експерименту регіонального рівня

«Соціальне партнерство  як інструмент  підвищення  якості підготовки кваліфікованих робітників»  наш навчальний заклад за підтримки

               ТОВ « Кролевецький комбікормовий завод »  прийняв активну участь у заходах під час  проведення Міжнародного  літературно – мистецького фестивалю «Кролевецькі рушники», а саме у виставці – продажу виробів декоративно – ужиткового мистецтва «Ярмарковий дивограй».  Гості  мали можливість відчути себе кондитерами, проявити політ фантазії розмалювавши медовий пряник на майстер – класі який проводила майстер виробничого навчання  Усенко Вікторія. 

             У ліцеї систематично та цілеспрямовано здійснюються заходи щодо реалізації державної політики в питаннях поліпшення стану військово-патріотичного виховання учнівської молоді, виховання військово-патріотичних якостей особистості громадянина-патріота.

            З метою якісного виконання програми предмета «Захист Вітчизни» в ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей» щороку організовуються і проводяться триденні навчально-польові збори.

           Під час таких зборів  майбутні воїни прийняли участь у стрільбах, мали можливість продемонструвати свої вміння, майстерність, військову виправку, дисципліну.

            У ході проведених зборів відпрацьовувалися дії солдата в обороні, в наступі, в розвідці, в дозорі, в засаді, пересування в бою, проводилися практичні заняття – дії солдата при тривозі, дії мотострілкового відділення у складі взводу в бою, організація і бойові можливості мотострілкового відділення, а також дії за сигналом «Радіаційна небезпека», «Хімічна тривога», «Повітря», застосовували індивідуальні засоби захисту.

             17 січня 2019 року у ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей» проведено лінійку для учнів та працівників в зв’язку з подіями навколо захвату українських моряків в Азовському морі російськими військами, піднято прапор Військово-морських сил України на знак підтримки полонених,  які опинились у неволі після нападу росіян у Керченській протоці 25 листопада 2018 року.

             Функціонує волонтерська організація «Компас», одним з головних напрямків якої є військово-патріотичне виховання.

            У рамках проекту громадської організації «Соціальна організація студентів» та Міжнародної організації з міграції «Відповідальна Сумщина без торгівлі людьми!» було проведено тренінги з протидії торгівлі людьми та здійснено навчання учнів.

            Доброю традицією для вихованців ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей» стали цікаві подорожі рідним краєм. Кращі учні ліцею, які навчалися за спеціальність «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2, «В1»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»)», побували у м.Путивлі, де познайомилися з історичним місцем пов’язаним з літературною пам’яткою ХІІ ст. «Слово о полку Ігореві», городищем – центром давньоруського міста, побували біля пам’ятника княгині Ярославни. Також відвідали Мовчанський жіночий монастир, де в ХVIIст. знаходилась резиденція Лжедмитрія І; Спасо-Преображинський собор, Спадщанський ліс,Алею Героїв та меморіальний комплекс, Музей зброї та військової техніки.

          Також учні відвідали м. Батурин – гетьманську столицю XVIIст.: Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця»; палац Кирила Розумовського; заміську резиденцію гетьмана Івана Мазепи та Будинок Генерального суду.

            Віддаючи шану героїчній боротьбі партизан Сумщини проти німецько-фашистських загарбників, було організовано похід вихованців у супроводі педагогічних працівників  закладу. Маршрут пролягав із села Реутинці через села Губарівщину, Обтове, Погорілівку.

           Відвідали в Реутинцях пам’ятник загиблим воїнам, на Губарівщині могилу партизана Павла Фандикова.

            У рамках профорієнтаційної роботи до ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей»  учні та викладачі  9-11 класів Кролевецького та Коропського районів відвідали ліцей та прийняли участь у майстер-класах за професією кондитер, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, тракторист-машиніст, водій автомобіля. Було продемонстровано навчальні кабінети та майстерні, музей,бібліотеку, кімнати гуртожитку, їдальню.

            1 червня у Міжнародний  день захисту дітей  ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей» став учасником обласного свята «Майбутнє України творити молодим».

          На ярмарку професій освітній заклад анонсував професію майбутнього – кухарський арт-дизайн, який був продемонстрований у приготуванні панкейків.

           Учні ліцеюпротягом навчального року приймали участь у різних заходах: Всеукраїнських учнівських олімпіадах (І та ІІ етапи) з базових дисциплін, учнівських олімпіадах із спеціальних дисциплін, ХVІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика та VІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародному творчому конкурсі «Малюнок, вірш, лист до мами».

            Високий рівень знань з теоретичної підготовки показав учень групи № 29 т Дмитро Колесников, який прийняв участь у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва»; Євгеній Лісіченко прийняв участь уІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти за професією «Кухар»;прийняли участь та отримали Сертифікати учасників  у Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот» (Н.Горкун, К.Завадська, Т.Папченко, викладач Наталія Сєрик), з англійської мови «Грінвіч» (Р.Пека, Є.Лісіченко, викладач Тетяна Чечель), фізичний конкурс «Левеня 2019» (О.Хіра, Б.Горкун, П.Піюк, О.Мінстер, А.Литвиненко, Є.Лісіченко, К.Неровня, Н.Дзебчук, В.Белоусов, Н.Нечипоренко, Є.Вінніченко, А.Гончаренко, Р.Клімов, В.Колода, Р.Чернієнко, В.Шкура, М.Білодід, С.Заєц, С.Іванченко, К.Щербак, А.Глушко, В.Олійник, О.Карась, Ю.Кутько, А.Хоменко, викладач Олег Касьяненко), інтерактивному учнівському конкурсі юних суспільствознавців «Кришталева сова – 2019» (О.Ковальчук, В.Соловйов, М.Литвиненко, Д.Лозовик, Н.Горкун, Н.Толста, В.Дудко, Ю.Сапожник, В.Литвиненко. А.Прокопко), математичному конкурсі «Кенгуру-2019» К.Завадська);конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»; творча група учнів ліцею отримала ІІІ місце за підсумками ІІ етапу ХVІІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2018/2019 навчальному році в номінаціяз «Література» (група учнів посіла ІІІ місце) та «Історія Укпаїни та державотворення».

             Викладачі закладу освіти протягом року приймали участь в різних заходах, а саме: Олег Касьяненко в ІІІ етапі обласного огляду-конкурсу на краще комплексно-методичне забезпечення предмета «Фізика», відзначені дипломами Департаменту освіти і науки Віталій Костирко у номінації «Комплексно-методичне забезпечення предмета «Спецтехнологія»,  Олександр Доміна в номінації «Комплексно-методичне забезпечення майстерень, лабораторій».

            Постійно ведеться роз’яснювальна  робота з безпеки та можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек, правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів; проводяться заходи з організації і забезпечення збереження життя та здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

             Прийом учнів до навчального закладу здійснюється згідно з правилами прийому до ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей», розробленими відповідно до «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України». Щороку правила прийому переглядаються, при потребі доповнюються, розглядаються на педагогічній раді, затверджуються директором. Обмеження до вступу допускаються за медичними та віковими показниками професійної придатності.

             Зараховуються поза конкурсом, з наданням можливості вибору професії відповідно до своїх здібностей та нахилів:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

                                                      Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

                Велика увага звертається на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом всього терміну навчання вказані категорії учнів отримують матеріальне забезпечення згідно з діючим законодавством: стипендія, матеріальна допомога, кошти на придбання і поповнення предметів гардеробу, м’якого інвентарю, навчальної літератури, безкоштовне медичне забезпечення.

                Профорієнтаційна робота проводиться відповідно до плану роботи силами учнівського та педагогічного колективів. Розробляється та затверджується план профорієнтаційної роботи на навчальний рік, проводиться закріплення педагогічних працівників за школами міста та Кролевецького району для відповідної роботи. Організовуються зустрічі з учнями випускних класів, їх батьками, екскурсії до навчального закладу для ознайомлення з навчально-матеріальною базою. Ведеться співпраця із засобами масової інформації, створено  презентацію про діяльність навчального закладу за напрямками навчання.

                Профілактика злочинності та правопорушень серед учнів ліцею передбачає тісну співпрацю з Кролевецьким відділом поліції, Службою у справах дітей, розробляються заходи, проводяться засідання штабу профілактики.

                Усі видатки по захищеним статтям фінансуються та виплачуються своєчасно та в установлених законодавством розмірах. Кредиторська та дебіторська заборгованість за фінансовими зобов’язаннями відсутня. Заборгованості перед бюджетом із сплати податків, зборів, обов’язкових платежів немає.

                  Висвітлення інформації про фінанси здійснюється згідно з чинним законодавством на майданчиках Prozzoro, є-Дата, сайті закладу освіти.

                                              За звітний період було вироблено продукції та надано послуг:

 • надходження від навчання фізичних та юридичних осіб – 1 тис.грн;
 • надходження від реалізації продукції навчального господарства – 6 тис.грн;
 • надходження від проживання –7 тис.грн;
 • надання транспортних послуг – 22.4 тис.грн;
 • надання платного харчування – 50.7 тис.грн.

                 Ліцей має 225.65 гектарів орної землі з них було посіяно 3 гектари жита, 3.5 гектарів  вівса, 10 гектарів пшениці, 6 гектарів кукурудзи та 1.15 гектарів  городини: 1 га картоплі, 0.15 городини.

 

                                                                Безумовними завданнями колективу є:

 1. Своєчасна підготовка освітнього закладу до нового навчального року.
 2. Виконання плану регіонального замовлення.
 3. Впровадження прогресивних методів реклами закладу освіти для збільшення кількості абітурієнтів на наступні роки.
 4. Збереження контингенту учнів протягом навчального року.
 5. Проведення моніторингу працевлаштування випускників ліцею.
 6. Розширення кола підприємств-замовників кадрів.
 7. Участь у конкурсах фахової майстерності протягом навчального року.
 8. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виробничий процес.
 9. Продовжити роботу над методичною темою.

 

                                                          Директор                                                            В.В.Чечель                           

 

 

ЗВІТ

директора ДПТНЗ « Реутинський професійний аграрний ліцей»

за 2017-2018  навчальний рік

            Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснювався у відповідності до Плану роботи ліцею на 2017-2018 навчальний рік, затвердженого педагогічною радою, згідно затверджених навчальних планів, програм, штатного розпису та бюджетного кошторису.

Контроль навчально-виховного процесу здійснювався на підставі помісячних планів, з подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо обговорювались на нарадах при директорові, заступників директора, засіданнях педагогічної ради, інформація про прийняті рішення доводилась до відома колективу на інструктивно-методичних нарадах. Важливим чинником прийняття управлінських рішень в питаннях контролю фінансово-господарської діяльності стала система внутрішнього фінансового контролю планування, надходження, розподілу бюджетних надходжень.

Система професійної освіти призначена для задоволення потреб різних галузей у підготовці робітничих кадрів на рівні сучасних вимог, що є одним із важливих засобів реалізації державної політики зайнятості та соціального захисту населення.

В умовах ринкових відносин одним з головних завдань відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту» — є задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників.

Майбутні фахівці мають володіти професійними вміннями і навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі виробництва та високим рівнем професійної компетентності. В сучасних умовах економічного розвитку нашої держави, ринок праці потребує спеціалістів, які володіють сучасною технікою, працюють за європейськими стандартами в багатьох галузях виробництва.

Тому управління сучасним професійним навчальним закладом потребує нових підходів до організації його діяльності.

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки від 15.08.2017 № 462-ОД «Про проведення експерименту регіонального рівня» в закладі організована експериментальна робота з метою налагодження ефективної співпраці з роботодавцем основного замовника кадрів ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод», договір з яким укладається починаючи з 2009 року.

Організована експериментальна робота з теми «Соціальне партнерство як інструмент підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників» з професії «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії«А1», «А2»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»)». Під час проведення виробничого навчаня,  проходження виробничої практики здобувачі освіти отримують знання та практичні навики безпосередньо на виробництві. За здобувачами освіти,  які  проходять виробничу практику, закріплені досвідчені наставники, які є випускниками нашого ліцею. Наставники беруть участь у проведенні інструктажів, ознайомлюють з технічним процесом згідно з програмою виробничого навчання і практики. Важливе значення для успішного навчання є проведення екскурсій, відкритих уроків з предметів професійно-теоретичної  підготовки, лекцій, зустрічей  з досвідченими механізаторами на базі ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод». Мета такого навчання – активізувати пізнавальну діяльність здобувачів освіти,                                                                                                                      які переймають досвід нових сільськогосподарських технологій, ознайомлюються з новітньою сільськогосподарською технікою та технологією вирощування сільськогосподарських культур, здійснюють оранку, культивацію, сортову прополку, розбивку ділянок та інше.

З метою плідної співпраці в березні 2018 р. розроблений проект подальшої роботи закладу і базового підприємства на 2018-2020 роки, де заплановані заходи по зміцненню матеріально-технічної бази, впровадженню елементів дуальної форми навчання, виховної та волонтерської роботи. Звіт І (констатувального) етапу експериментальної роботи регіонального рівня «Соціальне партнерство як інструмент підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників», розглянутий та схвалений на засіданні педагогічної ради 19.06.2018 та направлений на розширене засідання навчально-методичної Ради при Навчально-методичному центрі професійно-технічної освіти у Сумській області.                                                        

ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей»  у 2017 – 2018 навчальному році здійснював освітню діяльність пов’язану з наданням професійної підготовки з робітничих професій:

 

на базі 9 класів:

Кухар; кондитер.

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

 

на базі 11 класів:

Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва ( категорії «А1», «А2»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

Муляр; лицювальник-плиточник.

 

за рахунок фізичних та юридичних осіб

Водій мототранспортних засобів (категорія «А», «А1»).

Водій автотранспортних засобів (категорія «В»).

20-ти годинні курси підготовки водіїв автомототрансопртних засобів (категорії «А1», «А», «В»).

Обсяг державного замовлення у 2017 – 2018 навчальному році виконано на 100%, в кількості – 125 учнів.

У 2017-2018 н.р. навчальний заклад випустив 120 учнів,  з них: 7 учнів понад державне замовлення, 22 учні за результатами поетапної атестації; отримали дипломи – 98 чоловік, з них: 3 з відзнакою, отримали свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації – 22 чоловіки.

43 учні отримали атестати про повну загальну середню освіту.

Для якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій ліцей має розвинену матеріально-технічну базу – це типові та пристосовані забудови. Усі приміщення відповідають вимогам, естетично оформлені, забезпечені наочними та методичними посібниками. У квітні 2018 року педагогічні працівники ліцею ознайомилися з фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників та здійснили безпосередній  вибір підручників, результати вибору схвалено на засіданні педагогічної ради.

Ведеться постійна робота з поповнення матеріально-технічної бази ліцею за рахунок залучення позабюджетних коштів, підтримання об’єктів у належному санітарному стані. Проводиться поточний ремонт навчально-виробничих приміщень: кімнат у гуртожитку, кабінетів, лабораторій, майстерень, їдальні, спортивної зали та інших. Вартість ремонтних робіт склала 51.0 тис.грн. Постійно проводиться ремонт техніки, вартість робіт 20.0 тис.грн.

Майстрами виробничого навчання з професії електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Падієм В.І. та Доміною О.П. для забезпечення безперервної роботи ліцею на протязі жовтня місяця 2017 року був відремонтований силовий трансформатор 400 кВА на КТП 501.
Ремонтні роботи були проведені завдяки допомозі соціального партнера ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» директор Андрущенко О.М.
Виконання робіт такого рівня ще раз підтверджує компетентність та високий рівень кваліфікації педагогічних працівників, які готують кваліфікованих робітників для ринку праці.

Ліцей укомплектований педагогічними та іншими працівниками, що дало змогу повністю виконати навчальні плани і програми. У  2017-2018 навчальному році пройшли атестацію 4 педагогічні працівникі та 1 бібліотекар.

Організовано ряд заходів виховного спрямування, а саме проводились спортивні змагання з міні-футболу, настільного тенісу, легкоатлетичного кросу, спортивна гра «Козацька наснага». Команда ліцею (Бородюк Олександр, Поповченко Анатолій, Татарин Євгеній, Тимофєєв Сергій, учні групи №28-Т), яка зайняла І місце в обласному фіналі з баскетболу представляля область у Спартакіаді серед команд юнаків закладів професійно-технічної освіти України з баскетболу 3х3. Жеребкування звело наших хлопців з командами Харківської, Хмельницької та Херсонської областей.  За результатами змагань в своїй підгрупі вибороли ІІІ місце.

        Анатолій Поповченко у вересні 2017 року в країні Литва приймав участь у 21 Чемпіонаті Європи з радіоспорту, він входив у склад команди Ч-19 з 3-х чоловік, які на діапазоні 3.5Мгц стали чемпіонами Європи. На діапазоні 145Мгц срібними призерами і на цьому ж діапазоні в особистому заліку  завоював бронзову медаль, у жовтні 2017 року  зайняв ІІІ місце в змаганнях з легкоатлетичного кросу за програмою ХХХІІ обласної спартакіади учнів професійно-технічних навчальних закладів на дистанції 1000м, у березні 2018 року на базі ліцею проходив відкритий чемпіонат Сумської області зі спортивної радіопеленгації. За підсумками 4 днів Анатолій (майстер спорту України зі спортивної радіопеленгації) зайняв І місце у групі Ч-19, у травні 2018 року  відбувся Чемпіонат Європи з радіоспорту в країні Молдов, де у складі Національної збірної України у вправі «Спринт» виборов срібну медаль, у вправах «Класика 144 МГц» — золоту, «Класика 3,5 МГц» та «Радіоорієнтування» — бронзові медалі, у ІІІ етапі конкурсу «Учень року»  Анатолій Поповченко став переможцем у номінації «Спортсмен року».

 За особливі заслуги в спорті та навчанні Анатолія Поповченка, учня групи №27 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорії «А1», «А2»); водій автотранспортних засобів (категорія «С») було відзначено стипендією голови Сумської обласної державної адміністрації.

 Учні ліцею на протязі навчального року приймали участь у різних заходах: учень групи №14с Павло Шитіков прийняв участь у ІІ етапі Всеукраїнського  конкурсу фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти за професії «Муляр»; у заключному етапі фестивалю художньої самодіяльності «Таланти профтехосвіти» з теми «З Україною в серці!», учениця нашого ліцею Каріна Завадська прийняла участь у номінації «Вокал»; Євгеній Лісіченко та Тетяна Папченко прийняли участь та стали переможцями в номінації «Кулінарні фантазії» ІІ відкритого регіонального фестивалю «Вареники-Шостка-Фест» у категорії «Майбутні професіонали»; Надія Дзебчук прийняла участь та зайняла ІІІ місце у ІІ етапі VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед учнів ДПТНЗ, викладач української мови та літератури Вікторія Ворона отримала подяку Департаменту освіти і науки за сумлінну працю, вагомий внесок у справу навчання, виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до української мови, культури, традицій народу та підготовку переможця ІІ етапу конкурсу; Євгеній Лісіченко прийняв участь та посів ІІІ місце у ІІ етапі ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації Історія України та державотворення» серед учнів ДПТНЗ, викладач Людмила Гриценко отримала подяку Департаменту освіти і науки за сумлінну працю, вагомий внесок у справу навчання, виховання у підростаючого покоління шанобливого ставлення до української культури, традицій народу, активізації виховної та патріотичної роботи серед учнівської молоді та підготовку переможця  конкурсу; 10 учнів (Олександр Мазур,  Оксана Линок, Тетяна Папченко, Валентин Касьян, Надія Дзебчук, Євгеній Лісіченко, Руслан Клімов, Сергій Чорний, Руслан Гайдар, Андрій Гончаренко) 1 та 3 курсів прийняли участь у Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека» та були нагороджені трьома Золотими дипломоми, шістьма Срібними диплома та одним Бронзовим дипломом, викладач Тетяна Чечель отримала Подяку за організацію та проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека» – 2018, також отримала диплом Департаменту освіти і науки за участь у ІІІ етапі обласного огляду-конкурсу на краще комплексно-методичне забезпечення предметів «Історія України», «Всесвітня історія», «Правознавство» у професійно-технічних навчальних закладах. Рада учнівського самоврядування ліцею (голова ради Надія Дзебчук) нагороджена дипломом за значний внесок в організацію діяльності обласної ради лідерів учнівського самоврядування закладів професійної (професійно-технічної) освіти Сумщини, координацію дій учасників самоврядування та сприяння реалізації проектів; прийняли участь та отримали Сертифікати учасників  у Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот», конкурсі дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».

У квітні 2018 року ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей» один із навчальних закладів області став учасником загальнонаціонального опитування учнівської молоді «Здоров’я та поведінкові орієнтації учнівської молоді» в рамках міжнародного дослідження проекту «HBSC» який проводився ГО «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра Яременка». Отримані результати опитування дозволять проаналізувати ставлення підлітків до свого здоров’я і соціального самопочуття та існуючих моделей поведінки, а також вплив сім’ї, навчального закладу, середовища, на поведінкові орієнтації пдлітків щодо збереження свого здоров’я.

        З ціллю  виховання патріотизму, збереження в пам´яті підростаючого покоління героїчного минулого людства, вшанування героїзму організовані та проведені заходи: «З добрим ранком, ветеране!», «Дарунок профтехосвіти ветеранам війни і праці», проведено упорядкування могили в с.Губарівщина, проводиться волонтерська робота.

Ведеться постійна робота пошукового загону «Подвиг» по збору свідчень учасників бойових дій, остарбайтерів.

За сприяння соціального партнера на протязі березня 2018 року у стінах нашого навчального закладу представники фірми New Holland проводили підготовчі курси для працівників ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» з теми «Правила експлуатації та технічне обслуговування  техніки компанії New Holland»,  «Експлуатація техніки JCB», «Експлуатація комбайна CLAAS». активними учасниками цих занять були також учні груп з професії «Тракторист-машиніст  сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»)», майстри виробничого навчання та викладачі.

30 вересня 2017 року Державний професійно-технічний навчальний заклад «Реутинський професійний аграрний ліцей» відвідала делегація з Польщі Гміни Мальборк. За круглим столом відбувся обмін досвідом з найважливіших напрямків розвитку професійно-технічної освіти обох країн. Заступник голови Гміни Мальборк Войцег Лукашевич розповів присутнім про стан професійно-технічної освіти Польщі. Підсумком зустрічі став підписаний Меморандум про співпрацю ліцею та професійної школи м.Мальборк, в якому йдеться про обмін делегацій колективів навчальних закладів та учнів, з метою обміну досвідом роботи навчальних закладів.

У жовтні 2017 року на базі ліцею пройшов ІІ відкритий дебатний турнір «Відкриваємо Сіверщину 2017» на якому команди представляли такі міста: Львів, Луцьк, Івано-Франківськ, Вінниця, Київ, Дніпро, Чернігів, Кролевець та Глухів.

Постійно ведеться роз’яснювальна  робота з безпеки та можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек, правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів; проводяться заходи з організації і забезпечення збереження життя та здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

Прийом учнів до навчального закладу здійснюється згідно з правилами прийому до ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей», розробленими відповідно до «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України». Щороку правила прийому переглядаються, при потребі доповнюються, розглядаються на педагогічній раді, затверджуються директором. Обмеження до вступу допускаються за медичними та віковими показниками професійної придатності.

Зараховуються поза конкурсом, з наданням можливості вибору професії відповідно до своїх здібностей та нахилів:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

– особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

Велика увага звертається на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом всього терміну навчання вказані категорії учнів отримують матеріальне забезпечення згідно з діючим законодавством: стипендія, матеріальна допомога, кошти на придбання і поповнення предметів гардеробу, м’якого інвентарю, навчальної літератури, безкоштовне медичне забезпечення.

Профорієнтаційна робота проводиться відповідно до плану роботи силами учнівського та педагогічного колективів. Розробляється та затверджується план профорієнтаційної роботи на навчальний рік, проводиться закріплення педагогічних працівників за школами міста та Кролевецького району для відповідної роботи. Організовуються зустрічі з учнями випускних класів, їх батьками, екскурсії до навчального закладу для ознайомлення з навчально-матеріальною базою. Ведеться співпраця із засобами масової інформації, створено  презентацію про діяльність навчального закладу за напрямками навчання.

Профілактика злочинності та правопорушень серед учнів ліцею передбачає тісну співпрацю з Кролевецьким відділом поліції, Службою у справах дітей, розробляються заходи, проводяться засідання штабу профілактики.

За звітний період було вироблено продукції та надано послуг:

 • надходження від навчання фізичних та юридичних осіб – 87700.00  грн.;
 • надходження від реалізації продукції навчального господарства – 45850.00грн.;
 • надходження від проживання – 59200.00 грн.;
 • надання транспортних послуг – 920.00 грн.
 • надання платного харчування – 104400.00 грн.

Ліцей має 225.65 гектарів орної землі з них було посіяно 2 гектари жита,  6 гектарів  вівса, 15 гектарів пшениці та 1.16 гектарів  городини: 1 га картоплі, 0.16 городини.

 

Директор                                                                                                     В.В.Чечель           

 

 

 

 

ЗВІТ

директора ДПТНЗ « Реутинський професійний аграрний ліцей» за 2016-2017 навчальний рік

Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснювався у відповідності до Плану роботи ліцею на 2016-2017 навчальний рік, затвердженого педагогічною радою, згідно затверджених навчальних планів, програм, штатного розпису та бюджетного кошторису.
Контроль навчально-виховного процесу здійснювався на підставі помісячних планів, з подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо обговорювались на нарадах при директорові, заступників директора, засіданнях педагогічної ради, інформація про прийняті рішення доводилась до відома колективу на інструктивно-методичних нарадах. Важливим чинником прийняття управлінських рішень в питаннях контролю фінансово-господарської діяльності стала система внутрішнього фінансового контролю планування, надходження, розподілу бюджетних надходжень.
Система професійної освіти призначена для задоволення потреб різних галузей у підготовці робітничих кадрів на рівні сучасних вимог, що є одним із важливих засобів реалізації державної політики зайнятості та соціального захисту населення.
В умовах ринкових відносин одним з головних завдань відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту» — є задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників.
Майбутні фахівці мають володіти професійними вміннями і навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі виробництва та високим рівнем професійної компетентності. В сучасних умовах економічного розвитку нашої держави, ринок праці потребує спеціалістів, які володіють сучасною технікою, працюють за європейськими стандартами в багатьох галузях виробництва.
Тому управління сучасним професійним навчальним закладом потребує нових підходів до організації його діяльності.
ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей» у 2016 – 2017 навчальному році здійснював освітню діяльність пов’язану з наданням професійної підготовки з робітничих професій:

 • на базі 9 класів:
  Кухар; кондитер
  Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
  Муляр; штукатур; лицювальник-плиточник

З 01 вересня 2016 року розпочалася підготовка робітничих кадрів за новою професією слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2», «В1»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»).

 • на базі 11 класів:
  Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва
  ( категорії «А1», «А2»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
  Муляр; лицювальник-плиточник

за рахунок фізичних та юридичних осіб
Водій мототранспортних засобів (категорія «А», «А1»)
Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)
20-ти годинні курси підготовки водіїв автомототрансопртних засобів (категорії «А1», «А». «В»)

Обсяг державного замовлення у 2016 – 2017 навчальному році виконано на 100%, в кількості – 125 учнів.
У 2016-2017 н.р. навчальний заклад випустив 109 учнів випускних курсів, з них: 1 учень понад державне замовлення, отримали дипломи – 105 чоловік, отримали свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації – 4 чоловіки.
50 випускників отримали атестати про повну загальну середню освіту.
Для якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій ліцей має розвинену матеріально-технічну базу – це типові та пристосовані забудови. Усі приміщення відповідають вимогам, естетично оформлені, забезпечені наочними та методичними посібниками. Ведеться постійна робота з поповнення матеріально-технічної бази ліцею за рахунок залучення позабюджетних коштів, підтримання об’єктів у належному санітарному стані. Проводиться поточний ремонт навчально-виробничих приміщень: кімнат у гуртожитку, кабінетів, лабораторій, майстерень, їдальні, спортивної зали та інших.
Ліцей укомплектований педагогічними та іншими працівниками, що дало змогу повністю виконати навчальні плани і програми. У 2016-2017 навчальному році пройшли атестацію 5 педагогічних працівників.
Організовано ряд заходів виховного спрямування, а саме проводились спортивні змагання з міні-футболу, настільного тенісу, легкоатлетичного кросу,спортивна гра «Козацька наснага», заходи щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні та інші.
У 2017 році на базі ліцею було проведено ІІ етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів із професії «Кондитер». Учениця групи №26 «Кухар; кондитер» Вікторія Усенко посіла І призове місце та взяла участь у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів де посіла VІІ місце. Отримли подяку Департаменту освіти і науки: колектив за високий рівень організації та проведення ІІ етапу Конкурсу, майстер виробничого навчання Галина Гавриленко за сумлінну працю, вагомий внесок у справу навчання, виховання підростаючого покоління та підготовку переможця ІІ етапу Конкурсу. Учні ліцею прийняли участь в обласному конкурсі професійної майстерності з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування», учень групи №38 «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів (категорія «С») Андрій Колода посів ІІІ призове місце, в конкурсі «Учень року» Роман Оробей отримала диплом в номінації «Надія професійно-технічної освіти», зайняв 3 місце в номінації «Дозвольте відрекомендуватися. Мій навчальний заклад і моя майбутня професія»
З ціллю виховання патріотизму, збереження в пам´яті підростаючого покоління героїчного минулого людства, вшанування героїзму організовані та проведені заходи: «З добрим ранком, ветеране!», «Дарунок профтехосвіти ветеранам війни і праці», проведено упорядкування могили в с.Губарівщина, проводиться волонтерська робота. Доречно відзначити учнів за професією «Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування», які під час роботи гуртка «Технічної творчості» відновили автомобіль часів другої світової війни ЗІС-5.
Ведеться постійна робота пошукового загону «Подвиг» по збору свідчень учасників бойових дій, остарбайтерів.
10 учнів (Олександр Мазур, Вадим Гаруст, Маргарита Касьяненко, Катерина Козуб, Аліна Бихно, Оксана Линок, Тетяна Папченко, Надія Замула, Анна Хоменко, Антон Павловський) 1 та 3 курсів прийняли участь у Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека» та були нагороджені одним Золотим дипломом, шістьма Срібними дипломами, двома Бронзовими дипломами, викладач Тетяна Чечель отримала Подяку за організацію та проведення Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків «Лелека». Також прийняли участь та отримали Сертифікати учасників у Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот». Викладач Володимир Мілкін прийняв участь та отримав Диплом Департаменту освіти і науки за участь в обласному конкурсі відео уроків виробничого навчання з професій будівельного профілю.
З нагоди Дня праці в Україні, що відзначається щороку 28 квітня учні ліцею (Богдан Ситник, Катерина Козуб) прийняли участь у регіональному турі VІ Всеукраїнського конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей 2017».
У ліцеї постійно ведеться роз’яснювальна робота з безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек, правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів; проводяться заходи з організації і забезпечення збереження життя та здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.
З метою реалізації завдань професійно-технічної освіти в умовах стрімкого розвитку виробництва, швидкої зміни виробничих технологій перед ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей» постають задачі підготовки кваліфікованого робітника, що відповідає корпоративним інтересам підприємства замовника кадрів ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод». Для якісної підготовки кваліфікованих робочих необхідно успішно реалізувати навчально-науково-виробничу концепцію, яка охоплює всі аспекти підготовки молоді до самостійної роботи в умовах виробництва. Однією з перспективних та, водночас, стратегічно важливою технологією організації навчального процесу є дуальна система навчання, сенс якої полягає у паралельному навчанні учнів у ліцеї та на підприємстві.
Договір про підготовку кваліфікованих робітників укладається починаючи з 2009 року. Договір від 09.03.2016 №2 діє до 30.06.2020. Договір про співпрацю від 18.02.2016 №1 діє до30.06.2020.
ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» надає учням можливість відпрацювання навиків роботи на сільськогосподарській техніці (МТЗ-82; МТЗ-10-25; КЕSS MX 335; CLASS LEKSION 870; JOHN DEERE ); обробітку грунту новітньою технікою та вирощування сільськогосподарської продукції за новітніми технологіями. Майстри виробничого навчання, викладачі професійно-теоретичної підготовки, інструктори по водінню проходять стажування на підприємстві; проводиться робота з професійної орієнтації молоді.
На початку квітня 2017 року на базі ліцею представники компанії JOHN DEERE в Україні разом з ТОВ «Кролевецький комбікормовий завод» проводили трьохденне навчання для працівників заводу, навчальних груп №1ств, 27т, педагогічних працівників ліцею даного профілю щодо роботи, обслуговування, налагодження режимів роботи новітньої техніки JOHN DEERE.
Делегація Кролевецького району, куди входили і представники нашого закладу (директор Валерій Вікторович Чечель, викладач Євген Валерійович Чечель), здійснила поїздку з дружнім візитом по обміну досвідом роботи з учнівською молоддю та налагодженням співпраці в подальшому з Польщею.
Прийом учнів до навчального закладу здійснюється згідно з правилами прийому до ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей», розробленими відповідно до «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України». Щороку правила прийому переглядаються, при потребі доповнюються, розглядаються на педагогічній раді, затверджуються директором. Обмеження до вступу допускаються за медичними та віковими показниками професійної придатності.
Зараховуються поза конкурсом, з наданням можливості вибору професії відповідно до своїх здібностей та нахилів:
– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
– діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».
Першочергово зараховуються за інших рівних умов:
– випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
– випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
– учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
– особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.
Велика увага звертається на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом всього терміну навчання вказані категорії учнів отримують матеріальне забезпечення згідно з діючим законодавством: стипендія, матеріальна допомога, кошти на придбання і поповнення предметів гардеробу, м’якого інвентарю, навчальної літератури, безкоштовне медичне забезпечення.
Профорієнтаційна робота проводиться відповідно до плану роботи силами учнівського та педагогічного колективів. Розробляється та затверджується план профорієнтаційної роботи на навчальний рік, проводиться закріплення педагогічних працівників за школами міста та Кролевецького та Коропського районів для відповідної роботи. Організовуються зустрічі з учнями випускних класів, їх батьками, екскурсії до навчального закладу для ознайомлення з навчально-матеріальною базою. Ведеться співпраця із засобами масової інформації, створено презентацію про діяльність навчального закладу за напрямками навчання.
Профілактика злочинності та правопорушень серед учнів ліцею передбачає тісну співпрацю з Кролевецьким відділом поліції, Службою у справах дітей, розробляються заходи, проводяться засідання штабу профілактики.
За звітний період було вироблено продукції та надано послуг майстернями на суму 39676.00 грн.
Надходження від навчання фізичних та юридичних осіб – 90900.00 грн.
Надходження від реалізації продукції навчального господарства – 11174.00грн.
Надходження від проживання – 23795.00 грн., квартплата – 220.00 грн.
Ліцей має 225.65 гектарів орної землі з них восени було посіяно 6 гектарів жита, а на весні 17 гектарів вівса та 0.71 гектар городини: 0.5 га картоплі, 0.21 городини.

Директор                                                                                                                                          В.В.Чечель

 

 

 

ЗВІТ

директора ДПТНЗ « Реутинський професійний аграрний ліцей» за 2015-2016  навчальний рік

            Навчально-виховний процес у навчальному закладі здійснювався у відповідності до Плану роботи ліцею на 2015-2016 навчальний рік, затвердженого педагогічною радою, згідно затверджених навчальних планів, програм, штатного розпису та бюджетного кошторису.

Контроль навчально-виховного процесу здійснювався на підставі помісячних планів, з подальшим прийняттям управлінських рішень, які попередньо обговорювались на нарадах при директорові, заступників директора, засіданнях педагогічної ради, інформація про прийняті рішення доводилась до відома колективу на інструктивно-методичних нарадах. Важливим чинником прийняття управлінських рішень в питаннях контролю фінансово-господарської діяльності стала система внутрішнього фінансового контролю планування, надходження, розподілу бюджетних надходжень.

Система професійної освіти призначена для задоволення потреб різних галузей у підготовці робітничих кадрів на рівні сучасних вимог, що є одним із важливих засобів реалізації державної політики зайнятості та соціального захисту населення.

В умовах ринкових відносин одним з головних завдань відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту» — є задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників.

Майбутні фахівці мають володіти професійними вміннями і навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі виробництва та високим рівнем професійної компетентності. В сучасних умовах економічного розвитку нашої держави, ринок праці потребує спеціалістів, які володіють сучасною технікою, працюють за європейськими стандартами в багатьох галузях виробництва.

Тому управління сучасним професійним навчальним закладом потребує нових підходів до організації його діяльності.

ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей»  у 2015 – 2016 навчальному році здійснював освітню діяльність пов’язану з наданням професійної підготовки з робітничих професій:

на базі 9 класів:

 • Кухар; кондитер
 • Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів (категорія «С»)
 • Муляр; штукатур; лицювальник-плиточник

на базі 11 класів:

 • Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва

( категорії «А1», «А2»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»)

 • Муляр; лицювальник-плиточник

за рахунок фізичних та юридичних осіб

 • Водій мототранспортних засобів (категорія «А», «А1»)
 • Водій автотранспортних засобів (категорія «В»)
 • 20-ти годинні курси підготовки водіїв автомототрансопртних засобів (категорії «А1», «А». «В»)

Обсяг державного замовлення у 2015 – 2016 навчальному році виконано на 88%, в кількості – 110 учнів.

У 2015-2016 н.р. навчальний заклад випустив 102 учні випускних курсів,  з них: 4 учні понад державне замовлення, отримали дипломи – 97 чоловік ( з них: дипломи з відзнакою – 3 чоловіки), отримали свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації – 5 чоловік.

49  випускників отримали атестати про повну загальну середню освіту.

Зареєструвались та прийняли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 6 чоловік.

Підготовлено за рахунок центру зайнятості – 25 чоловіки, а саме проведені курси підвищення кваліфікації за програмою «Дотримання безпечного ведення робіт при експлуатації сільськогосподарської техніки та тракторів»

Для якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій ліцей має розвинену матеріально-технічну базу – це типові та пристосовані забудови. Усі приміщення відповідають вимогам, естетично оформлені, забезпечені наочними та методичними посібниками. Ведеться постійна робота з поповнення матеріально-технічної бази ліцею за рахунок залучення позабюджетних коштів, підтримання об’єктів у належному санітарному стані. Проводиться поточний ремонт навчально-виробничих приміщень: кімнат у гуртожитку, кабінетів, лабораторій, майстерень, їдальні, спортивної зали та інших.

Ліцей укомплектований педагогічними та іншими працівниками, що дало змогу повністю виконати навчальні плани і програми. У  2015-2016 навчальному році пройшли атестацію 6 педагогічних працівників.

У жовтні 2015 року ДПТНЗ «Реутинський ПАЛ» вдруге пройшов Державну акредитацію закладу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв та отримав Сертифікат.

Свідоцтво на право власності  на нерухоме майно та Витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності отримали у вересні 2015 року.

Організовано ряд заходів виховного спрямування, а саме проводились спортивні змагання з міні-футболу, настільного тенісу, легкоатлетичного кросу, заходи щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні та інші.

У 2016 році на базі ліцею було проведено обласний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).

Учні ліцею прийняли участь в обласному конкурсі професійної майстерності з професії «Лицювальник-плиточник» (Іванчик Максим), в конкурсі «Учень року»  Вікарчук Владислава отримала диплом Департаменту освіти і науки в номінації «Молода генерація», команда (Смик Олексій та Возняк Андрій) нагороджені дипломом Депарматенту освіти за активну участь в обласному фестивалі кулінарного мистецтва «Смачнофест» серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії «Кухар», «Кондитер», учні (Кас’яненко Маргарита, Козуб Катерина, Доля Антон, Демиденко Марія) отримали дипломи за зайняті ІІІ місця у ІІ етапі ХV Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у номінації «Література» серед учнів ПТНЗ.

З ціллю  виховання патріотизму, збереження в пам´яті підростаючого покоління героїчного минулого людства, вшанування героїзму організовані та проведені заходи: «З добрим ранком, ветеране!», «Дарунок профтехосвіти ветеранам війни і праці», проведено упорядкування могили в с.Губарівщина, проводиться волонтерська робота.

Ведеться постійна робота пошукового загону «Подвиг» по збору свідчень учасників бойових дій, остарбайтерів.

9 учнів 1 та 3 курсів прийняли участь у Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека» та були нагороджені сімома Золотими дипломами, двома Срібними дипломами, прийняли участь та отримали Сертифікати учасників  у Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот» 2 учні.

У ліцеї постійно ведеться роз’яснювальна  робота з безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек, правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів; проводяться заходи з організації і забезпечення збереження життя та здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу.

Прийом учнів до навчального закладу здійснюється згідно з правилами прийому до ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей», розробленими відповідно до «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України». Щороку правила прийому переглядаються, при потребі доповнюються, розглядаються на педагогічній раді, затверджуються директором. Обмеження до вступу допускаються за медичними та віковими показниками професійної придатності.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з сімей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти-інваліди І та ІІ групи, діти з багатодітних сімей в яких є 5 або більше дітей, яким не протипоказане навчання за обраною професією, зараховуються поза конкурсом, з наданням можливості вибору професії відповідно до своїх здібностей та нахилів.

Велика увага звертається на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом всього терміну навчання вказані категорії учнів отримують матеріальне забезпечення згідно з діючим законодавством: стипендія, матеріальна допомога, кошти на придбання і поповнення предметів гардеробу, м’якого інвентарю, навчальної літератури, безкоштовне медичне забезпечення.

Профорієнтаційна робота проводиться відповідно до плану роботи силами учнівського та педагогічного колективів. Розробляється та затверджується план профорієнтаційної роботи на навчальний рік, проводиться закріплення педагогічних працівників за школами міста та Кролевецького та Коропського районів для відповідної роботи. Організовуються зустрічі з учнями випускних класів, їх батьками, екскурсії до навчального закладу для ознайомлення з навчально-матеріальною базою. Ведеться співпраця із засобами масової інформації, створено  презентацію про діяльність навчального закладу за напрямками навчання.

Профілактика злочинності та правопорушень серед учнів ліцею передбачає тісну співпрацю з Кролевецьким відділом поліції, Службою у справах дітей, розробляються заходи, проводяться засідання штабу профілактики.

За звітний період було вироблено продукції та надано послуг майстернями на суму 29277.00 грн.

Надходження від навчання фізичних та юридичних осіб – 90900.00  грн.

Надходження від реалізації продукції навчального господарства – 8470.00грн.

Надходження від проживання – 16275.00 грн., квартплата – 220.00 грн.

Ліцей має 225.65 гектарів орної землі з них восени було посіяно 17 гектарів жита, а на весні 6 гектарів  вівса та 0.61 гектар  городини: 0.6 га картоплі, 0.2 городини.

Директор ліцею                                                                                                                                         В.В.Чечель

 

 

 

 

ЗВІТ

директора ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей» за 2014-2015  навчальний рік

В умовах ринкових відносин одиним з головних завдань – є задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників.

Протягом 2014-2015 навчального року проведена робота спрямована на покращення якості навчання та виховання учнів, зміцнення матеріальної бази за рахунок залучення позабюджетних коштів, підтримання об’єктів у належному санітарному стані.

Проведений поточний ремонт навчально-виробничих приміщень: кімнат у гуртожитку, кабінетів, лабораторій, майстерень, їдальні.

Організовано ряд заходів виховного спрямування, а саме проводились спортивні змагання з міні-футболу, настільного тенісу, легкоатлетичного кроссу, заходи щодо вшанування подвигу учасників Революції гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні та інші.

Ліцей укомплектований педагогічними та іншими працівниками, що дало змогу повністю виконати навчальні плани і програми.

План набору на 2014-1015 навчальний рік – 123 чоловік, виконано на 85%. Втрата контингенту – 9 чоловік (2 понад державне замовлення), достроковий випуск – 4 чоловіки.

Підготовлено за рахунок центру зайнятості – 24 чоловіки, а саме проведені курси підвищення кваліфікації за програмою «Дотримання безпечного ведення робіт при експлуатації сільськогосподарської техніки та тракторів», 7 чоловік на підставі ваучерів за професією «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія «В1»). Проведено підготовку слухачів за професією «Водій автотранспортних засобів (категорія «В») 19 чоловік, перепідготовку водіїв автомототранспортних засобів (категорії «А», «А1», «В»).

У 2014-2015 н.р. навчальний заклад випустив 108 учнів випускних курсів,  з них: 3 учні понад державне замовлення, отримали дипломи – 104 чоловіки ( з них: дипломи з відзнакою – 4 чоловіки), отримали свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації – 4 чоловіки.

Зареєструвались та прийняли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні 11 чоловік.

Учні ліцею прийняли участь в обласному конкурсі професійної майстерності з професії «Водій автотранспортних засобів» та в конкурсі «Учень року» в якому Сергій Івашина отримав диплом Департаменту освіти і науки в номінації «Активіст року».

Викладач української мови та літератури Наталія Несин прийняла участь в заключному етапі обласного конкурсу художньої самодіяльності та стала переможницею у номінації «Автор програми» серед працівників ПТНЗ.

З ціллю  виховання патріотизму, збереження в пам´яті підростаючого покоління героїчного минулого людства, вшанування героїзму організовані та проведені заходи: «З добрим ранком, ветеране!», «Дарунок профтехосвіти ветеранам війни і праці», проведено упорядкування могили в с.Губарівщина, проводиться волонтерська робота.

Ведеться постійна робота пошукового загону «Подвиг» по збору свідчень учасників бойових дій, остарбайтерів.

10 учнів 1 та 3 курсів прийняли участь у Міжнародному учнівському конкурсі юних істориків «Лелека» та були нагороджені двома Золотими дипломами, сімома Срібними дипломами та одним Бронзовим дипломом.

Учні прийняли участь у «Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді ім.Т.Г.Шевченка» та «Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика», у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад серед учнів ПТНЗ учень групи №38 Артур Церцвадзе зайняв ІІІ місце з правознавства, учень групи №11С Андрій Литвинченко зайняв ІІ місце з біології. Викладачам Сергію Чечелю, Юлії Дроздик, Наталіїї Солодніченко оголошена Подяка від Департаменту освіти і науки за сумлінну працю, вагомий внесок в упровадження ефективних форм, методів організації і проведення роботи з обдарованими учнями, стимулювання їх творчого потенціалу, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних предметів та підготовку переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад.

У  2015 у році пройшли атестацію 3 педагогічні працівники, підтвердили кваліфікацію 1 педагогічний працівник.

На базі ліцею було відремонтовано і передано на позиції діючої армії бойову розвідувально-дозорну машину – (БРДМ-1 — основна бойова броньована машинарозвідувальних військ).  У ремонті приймали участь працівники: (П.Сєрик, А.Гавриленко, В.Ведмідь, О.Доміна), учні групи №25 «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1», «А2»); водій автотранспортних засобів (категорія «С»): Ярослав Михальський, Вячеслав Сухоженко, Вадим Жотік, Ярослав Свистун, групи №38 електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів (категорія «С»): Антон Доля, Євген Кобзар, Сергій Щербак.

Майстер виробничого навчання будівельної справи Ярослав Горкун з 04 серпня 2014 року проходить службу у зоні АТО.

У ліцеї постійно ведеться роз’яснювальна  робота з безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування, інших небезпек, правил поведінки у випадку виявлення вибухонебезпечних та підозрілих предметів; проводяться заходи з організації і забезпечення збереження життя та здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу у ліцеї.

За звітний період було вироблено продукції та надано послуг майстернями на суму 102705.00 грн, з них для власних потреб 101655.00 грн.

Надходження від навчання фізичних та юридичних осіб – 50127.00  грн.

Надходження від виробничої практики – 4833.00 грн.

Надходження від реалізації продукції навчального господарства – 5929.00грн.

Ліцей має 225.65 гектарів орної землі з них восени було посіяно 6 гектарів жита, а на весні 17 гектарів  вівса та 0.61 гектар  городини: 0.42 га картоплі, 0.19 городини.

Директор ліцею                                                                                                           В.В.Чечель

ЗВІТ 2008-2013 роки

Директора Державного професійно-технічного навчального закладу «Реутинський професійний аграрний ліцей» про виконання умов контракту за період 2008-2013 роки.

Система професійної освіти призначена для задоволення потреб різних галузей у підготовці робітничих кадрів на рівні сучасних вимог, що є одним із важливих засобів реалізації державної політики зайнятості та соціального захисту населення.

В умовах ринкових відносин одним з головних завдань відповідно до Закону України «Про професійно-технічну освіту» — є задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і конкурентоспроможних на ринку праці робітників.

Майбутні фахівці мають володіти професійними вміннями і навичками, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях певної галузі виробництва та високим рівнем професійної компетентності. В сучасних умовах економічного розвитку нашої держави, ринок праці потребує спеціалістів, які володіють сучасною технікою, працюють за європейськими стандартами в багатьох галузях виробництва.

Тому управління сучасним професійним навчальним закладом потребує нових підходів до організації його діяльності.

У своїй діяльності я дотримуюсь послідовності, систематичності і плановості – це дає належні результати, так як охоплює всі сторони навчально-виховного процесу.

Навчальний заклад у 2010-2011 навчальному році пройшов атестацію з професійної підготовки та у 2011-2012 навчальному році з загальноосвітньої підготовки, у 2010 державну акредитацію з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв.

Професійне навчання здійснюється відповідно до державних стандартів професійно-технічної освіти.

Первинна професійна освіта у межах обсягів держзамовлення здійснюється за рахунок коштів держбюджету, понад обсягів державного замовлення – за рахунок фізичних та юридичних осіб. Перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів здійснюється за рахунок фізичних та юридичних осіб.

У ліцеї створені необхідні умови для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників, тому працюємо з Кролевецьким районним центром зайнятості по підвищенню кваліфікації слухачів на курсах цільового призначення.

Сьогодні готуємо кваліфікованих робітників з професій:

 •  тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорія «А1»); водій автотранспортних засобів (категорія «С») – термін навчання 1 рік;
 • муляр; лицювальник-плиточник — термін навчання 1 рік;
 • електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; водій автотранспортних засобів (категорія «С») – термін навчання 3 роки;
 • муляр; штукатур; лицювальник-плиточник — термін навчання 3 роки;
 • кухар; кондитер – термін навчання 4 роки;

Платна підготовка, перепідготовка:

 • водій мототранспортних засобів (категорія «А», «А1»);
 • водій автотранспортних засобів (категорія «В»);
 • тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва (категорія «А2», «В1»).

Профорієнтаційна робота проводиться відповідно до плану роботи силами учнівського та педагогічного колективів. Наказом у січні створюється і починає працювати рада з профорієнтації, розробляється та затверджується план профорієнтаційної роботи на навчальний рік, проводиться закріплення педагогічних працівників за школами Кролевецького та Коропського районів для відповідної роботи. Організовуються зустрічі з учнями випускних класів, їх батьками, екскурсії до навчального закладу для ознайомлення з навчально-матеріальною базою. Ведеться співпраця із засобами масової інформації, створено рекламний фільм про діяльність навчального закладу.

Прийом учнів до навчального закладу здійснюється згідно з правилами прийому до ДПТНЗ «Реутинський професійний аграрний ліцей», розробленими відповідно до «Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України». Щороку правила прийому переглядаються, при потребі доповнюються, розглядаються на педагогічній раді, затверджуються директором. Обмеження до вступу допускаються за медичними та віковими показниками професійної придатності.

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з сімей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, діти-інваліди І та ІІ групи, яким не протипоказане навчання за обраною професією, зараховуються поза конкурсом, з наданням можливості вибору професії відповідно до своїх здібностей та нахилів.

Виконуються контрольні показники обсягів державного замовлення та договірні зобов′язання щодо підготовки кваліфікованих робітників для потреб господарств: 2008- 142 чол., 2009 – 150 чол, 2010 – 128 чол, що становило 85% виконання держзамовлення, 2011 – 118 чол, 2012 – 125 чол.

Випуск у 2008- 140 чол., 2009 – 154 чол, 2010 – 83 чол., 2011 – 111 чол., 2012 – 95 чол.

Для якісної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів відповідно до ліцензованих професій ліцей має розвинену матеріально-технічну базу – це типові та пристосовані забудови. Загальна проща приміщень – 14527,79 м2, навчальна площа – 4496 м2, проектна потужність – 420 осіб, забезпеченість навчальними кабінетами з професійної підготовки становить 73%, відповідність площі нормативам – 100%, забезпеченість навчальними майстернями становить 100%, відповідність площі нормативам – 93%, забезпеченість навчальними лабораторіями становить 38%, відповідність площі нормативам – 100%. Усі приміщення відповідають вимогам, естетично оформлені, оснащені технічними засобами навчання, наочними та методичними посібниками. Ведеться постійна робота з поповнення матеріально-технічної бази ліцею.

У ліцеї працює учнівське самоврядування, яке діє на рівні навчального закладу, сприяє розвитку в учнів самостійності, ініціативи, творчої самореалізації особистості. За попередні роки створена структура, розроблено положення про учнівську раду. Основним з найважливіших завдань самоврядування є розвиток відповідності людини, що досягається за допомогою само активізації, організованого саморегулювання.

Позаурочна виховна робота у навчальному закладі проводиться відповідно до плануючої документації. Працюють п’ять гуртків художньої самодіяльності, організовано «Клуб вихідного дня», три спортивні секції: футбол, волейбол, баскетбол, гурток технічної творчості, предметні гуртки, на базі яких проводиться значна кількість виховних заходів, що дає можливість охопити організованими формами зайнятості близько 68 % учнів навчального закладу. Працює бібліотека, яка має книжковий фонд – 13934 з них підручники – 3623, галузева література – 6759, художня література – 3551. Забезпеченість підручниками становить 75%. Організована на належному рівні волонтерська діяльність.

Ведеться активна робота гуртка «Краєзнавець». Музей історії ліцею поповнюється новими експонатами , працює пошуковий загін «Подвиг», який збирає свідчення про воїнів, що загинули за визволення села Реутинці, свідчення учасників бойових дій, «остарбайтерів», створено експозицію музею до Дня Перемоги, проводяться зустрічі з учасниками бойових дій, також організовуються зустріч з воїнами — афганцями, цікавими людьми.

Велика увага приділяється роботі з талановитою і обдарованою молоддю. При бібліотеці працює клуб «Юні таланти». У практику роботи клубу запроваджено проведення театральних дій до всіх масових заходів, читання літературних творів, показ міні-спектаклів, окремих сцен.

Для учнів колектив ліцею створює всі умови для навчання та відпочинку згідно законодавства України. Велика увага звертається колективом навчального закладу на соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із соціально-незахищених сімей. Протягом всього терміну навчання вказані категорії учнів отримують матеріальне забезпечення згідно з діючим законодавством: стипендія, матеріальна допомога, кошти на придбання і поповнення предметів гардеробу, м’якого інвентарю, навчальної літератури, триразове гаряче харчування, безкоштовне медичне забезпечення. Решта учнів також отримує стипендію, матеріальну допомогу, триразове гаряче харчування, медичне обслуговування.

Профілактика злочинності та правопорушень серед учнів ліцею передбачає тісну співпрацю з Кролевецьким РВ ГУМВС, розробляються заходи, проводяться засідання штабу профілактики, працює наркопост.

Постійна робота з попередження пропусків занять дає позитивні результати, спостерігається тенденція до зменшення кількості годин прогулів.

На належному рівні організована методична робота. Перший рік ліцей працює над проблемою «Виховання творчої та самостійної особистості у процесі впровадження компетентнісно-зорієнтованого навчання».

Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності знаходяться у мене на постійному контролі, розглядаються на нарадах.

Як керівник навчального закладу, приділяю велику увагу працевлаштуванню молодих спеціалістів-випускників вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації. На сьогодні, ліцей повністю укомплектований кваліфікованими педагогічними кадрами.

Педагогічні працівники, згідно плану-графіку проходять курси підвищення кваліфікації та атестацію. Створена система стажування педагогічних працівників на підприємствах.

Постійно проводиться зміцнення матеріально-технічної бази за рахунок залучення позабюджетних коштів.

Завдяки тісній співпраці з батьківським комітетом на благодійні внески було проведено придбання товарно-матеріальних цінностей для облаштування лабораторії кондитерів на суму 11.5 тис.грн., бази будівельників — 2.6тис.грн., придбано морозильну камеру для їдальні вартістю – 3.0 тис.грн.

Для практичного водіння водіїв автотранспортних засобів (категорії «В») був придбаний автомобіль ВАЗ-21070 вартістю – 41.7 тис.грн.

Створені згідно стандартів нові класи, лабораторії, майстерні: клас кондитерів, дегустаційна зала, лабораторія кондитерів, електромонтажна майстерня, кухня-лабораторія.

Своїми силами проведені ремонти на суму 286.0 тис.грн, а саме: даху гуртожитку, бухгалтерії, кабінету «Правил дорожнього руху», методичного кабінету. Планується провести ремонт даху навчального корпусу №2, коридору навчального корпусу №1, заміна вхідних дверей, бухгалтерії, майстерні «Штукатурів».

Надходження коштів отриманих за послуги за звітний період склали: 2009 рік – 286.5 тис.грн., 2010 рік – 267.8 тис.грн., 2011 – 291.8 тис.грн, 2012 – 414.9 тис.грн., 2013 – 63.7 тис.грн. Кошти витрачались на харчування, придбання ПММ, будівельні матеріали, сплату податків.

Для ремонту сільськогосподарської техніки, автомобілів, придбання ПММ, організацію харчування використовувались кошти отримані за іншими джерелами власних надходжень (благодійні внески) склали: 2009 – 52.3 тис.грн., 2010 – 85.9 тис.грн., 2011 – 108.3 тис.грн., 2012 – 2.9 тис.грн., 2013 – 20.5 тис.грн.

На протязі звітного періоду придбана сучасна комп′ютерна техніка, оргтехніка, мультимедійна дошка, проектор.

За звітний період придбано матеріалів на суму – 416.4 тис.грн.

Велика увага приділяється виробничому навчанню та виробничій діяльності. Було вироблено продукції та надано послуг майстернями на суму 277.2 тис.грн., з них для власних потреб 270.9 тис.грн.

Для проходження учнями виробничої практики з підприємствами заключні договори. Надходження від виробничої практики склали 41.3 тис.грн. та використовуються для здійснення Статутної діяльності та зміцнення матеріально-технічної бази.

Колектив ліцею співпрацює з батьківським комітетом, соціальними службами щодо виховного процесу учнів. Питання забезпечення учнів триразовим гарячим харчуванням вирішується спільно з батьківським комітетом.

Дитячий травматизм відсутній.

У ліцеї додержуються умови Статуту, колективного договору, штатно-кошторисної дисципліни. Кошти використовуються за кошторисним призначенням. Заборгованість заробітної плати працівників та стипендії учнів відсутня. Проводиться матеріальне стимулювання працівників – преміювання, допомога на оздоровлення, щорічна винагорода.

Проявів корупції та хабарництва у ліцею не спостерігалось.

Директор ДПТНЗ

«Реутинський професійний аграрний ліцей»                                                                                    В.В.Чечель