05453) 7-27-31

Практичним психологом Ганною Тригубенко був проведений урок «Знаю права й змінюю світ», присвячений 75-річчю з дня заснування Організації Обєднаних Націй (ООН).

Про що цей урок?

Цей урок створено, щоб здобувачі освіти дізналися більше про результати роботи ООН та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Глобальні цілі сталого розвитку, права дитини та Конвенцію ООН про права дитини.

Мета уроку:

ознайомити дітей із поняттям сталого розвитку, Глобальними цілями розвитку та пояснити їхню важливість;

розтлумачити здобувачам освіти поняття прав людини та прав дитини;

пояснити значення організації ООН та ЮНІСЕФ;

ознайомити здобувачів освіти  із Конвенцією ООН про права дитини;

продемонструвати зв’язок Конвенції ООН із Глобальними цілями розвитку.

Конвенція про права дитини

Права дитини — це, простою мовою, права людини для дітей. Конвенція ООН про права дитини, прийнята 20 листопада 1989 року, — це міжнародний договір, у якому визнаються спеціальні права дитини. Такі права мають належати кожній дитині. Усі діти мають однакові права. Ці права перераховані в Конвенції ООН про права дитини. Майже всі країни погодилися забезпечити й поважати ці права на практиці. Усі права пов’язані між собою, усі рівнозначно важливі. Ці права є невіддільними — тобто дітей не можна їх позбавити.
Діти мають право на:

Захист. Наприклад, від насильства, експлуатації і шкідливих речовин.

Участь. Наприклад, право бути почутим/-ою; право на увагу до своїх поглядів; право брати участь у різних організаціях тощо.
Блага. Наприклад, право на освіту, охорону здоров’я та достатній рівень життя.

Спеціальний захист та умови. Якщо дитина належить до вразливої групи, наприклад, діти з корінних народів або діти з інвалідністю.

Ці права визначено у 54-ох статтях Конвенції ООН про права дитини та в низці факультативних протоколів, де встановлюються додаткові права.

В основі Конвенції лежать 4 основні принципи:

недискримінація (стаття 2);

першочерговість інтересів дитини (стаття 3);

право на життя, виживання й здоровий розвиток (стаття 6);

право бути почутим/-ою й на належну увагу до поглядів дитини (стаття 12).

Єдиною організацією, яка згадана в Конвенції, є Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ). Цю організацію визнають як джерело експертної допомоги та знань. Відповідно до місії Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) керується Конвенцією ООН про права дитини у власному прагненні забезпечити права дитини як основоположні етичні принципи та міжнародні стандарти поведінки щодо дітей.

(Всі матеріали для уроку були використані з платфонми EdEra: https://cutt.ly/fgkKvd5)